พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์ (ไพบูลย์ กมโล) - พระสังฆาธิการ

พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์ (ไพบูลย์ กมโล)


 
เกิด ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๑ ปี
พรรษา ๑๘
มรณภาพ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดยางไทยเจริญผล
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลบ้านดอน
 เจ้าอาวาสวัดยางไทยเจริญผล

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูกมลวิสุทธิวัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook