พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุภัทรสีลาจาร (สิรภพ)


 
วัด วัดบ่อเวฬุวนาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย


ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอขลุง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook