พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุจิตกิตติวัฒน์ (กิตติ ป.ธ.๕)


 
วัด วัดบ้านอ่าง
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๕, ศศ.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอมะขาม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุจิตกิตติวัฒน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook