พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์ (จรูญ ป.ธ.๔)


 
วัด วัดสามผาน
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔, M.A.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอท่าใหม่
 เจ้าอาวาสวัดสามผาน

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูปริยัติธรรมวิโรจน์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook