พระครูอมรธรรมวัฒน์ (ไพศาล) - พระสังฆาธิการ

พระครูอมรธรรมวัฒน์ (ไพศาล)


 
วัด วัดเวฬุวรรณาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย


ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลบ่อเวฬุ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook