พระครูวิฑิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิฑิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๖
มรณภาพ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดท่าช้าง
ท้องที่ พิจิตร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ.


VIEW : 509

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
 เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
 เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook