พระครูมงคลปัญญากร (สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ) - พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลปัญญากร (สันทัด ปญฺญาวุฒฺโฑ ,ดร.)


 
อายุ ๗๗ ปี
วัด วัดสุวรรณมงคล
ท้องที่ ตราด
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอเมืองตราด
 เจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูมงคลปัญญากร

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook