พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๗)


 
เกิด ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๘ ปี
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, ศน.ด.(กิตติ์)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
 ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิสุทธิคณาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมานุวัตร ภัทรธรรมคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปัญญามุนี ศรีปริยัตินายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมกวี ศรีธรรมประยุต วิสุทธิญาณนายก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook