พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๑ ปี
พรรษา ๗๐
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

งานเผยแผ่

รปธ.กก.บห.สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดุลธรรมานุวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติวรประสาธน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชดิลก สาธกธรรมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ สุนทรธรรมประกาศ โอภาสสมณกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook