พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธาจารย์ (อิ่ม อรินฺทโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๒ ปี
พรรษา ๗๐
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น พระอุปัชฌาย์วิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

งานเผยแผ่

รปธ.กก.บห.สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตในต่างประเทศ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูอดุลธรรมานุวัตร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระกิตติวรประสาธน์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชดิลก สาธกธรรมคุณากร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวราภรณ์ สุนทรธรรมประกาศ โอภาสสมณกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาจารย์ ปริยัติญาณโสภณ วิมลศีลาจาร ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook