พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต) - พระสังฆาธิการ

พระเทพศีลวิสุทธิ์ (อ่อน ทนฺตจิตฺโต)


 
เกิด ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๑
วัด วัดประชุมชลธารา
ท้องที่ นราธิวาส
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
 เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูมงคลคณาบดี
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอรรถโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชคุณาธาร บริหารศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพศีลวิสุทธิ์ วุฒิธรรมโสภณ วิมลสังฆกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook