พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์) - พระสังฆาธิการ

พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม (ณรงค์ศักดิ์)


 
วัด วัดหนองคอกหมู
ท้องที่ ระยอง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่าย
 เจ้าอาวาสวัดหนองคอกหมู

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูสุทัศน์ธรรมาภิรม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook