พระครูศีลคุณวัฒน์ (กร สีลโชโต) - พระสังฆาธิการ

พระครูศีลคุณวัฒน์ (กร สีลโชโต)


 
อุปสมบท ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗
วัด วัดเขาบ้านกลาง
ท้องที่ ประจวบคีรีขันธ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะอำเภอทับสะแก
 เจ้าอาวาสวัดเขาบ้านกลาง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook