พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙)


 
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดด่านประชากร
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๖
 เจ้าอาวาสวัดด่านประชากร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร

มรณกาล


     พระเทพวิสุทธาจารย์ (บุญชัย มหาวีโร ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๒๙ น. สิริอายุ ๘๕ ปี พรรษา ๖๓

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนเวที
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนวิสุทธิ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิสุทธาจารย์ ไพศาลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook