พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน) | พระสังฆาธิการ

พระครูมงคลเทพ (อมร อกิญฺจโน)


 
เกิด ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒
พรรษา ๕๓
วัด วัดเทพมงคลปานสาราม
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูมงคลเทพ มีนามเดิมว่า อมร ป้องกัน เกิดเมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ บิดา นายติ่ง มารดา นางที ป้องกัน อยู่บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๒ ณ วัดชายธงวราราม ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระราชมุนี (โฮม โสภโณ) วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอริยเมธี วัดปทุมวนาราม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูปัญญาธุราทร (ชุณห์ ชิตมาโร) วัดชายธงวราราม ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองแอก อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดชายธงวราราม สำนักเรียนคณะจังหวัดนครสวรรค์


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้รับรางวัลสยามจารึกประจำปี ๒๕๖๐ "บุคคลทรงคุณธรรม ตามรอยพระบาทพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙" จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดเทพมงคลปานสาราม
พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะตำบลตาคลี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดชายธงวราราม
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอตาคลี (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ที่ พระครูมงคลเทพ
พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ผู้แนะนำข้อมูล


พระมหาสิริชัย ญาณวฑฺฒโน

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook