พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระอโนมคุณมุนี (พินิจ พุทฺธสโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
อายุ ๗๔ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดสามแก้ว
ท้องที่ ชุมพร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสามแก้ว
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูปิยสีลาจาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระอโนมคุณมุนี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook