พระศรีปริยัติโมลี (นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีปริยัติโมลี (นิยม ยามเทโว ป.ธ.๙)


 
วัด วัดราชนัดดาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศษ.บ.


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๓๐ ศษ.บ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พ.ศ.๒๕๓๗ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชนัดดารามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 รองเจ้าคณะภาค ๑๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติโมลี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook