พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน) | พระสังฆาธิการ

พระโสภณคุณาธาร (สุธี ปสนฺโน)


 
อายุ ๖๐ ปี
พรรษา ๓๙
วัด วัดทองดีประชาราม
ท้องที่ นราธิวาส
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส [1][2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
 เจ้าอาวาสวัดทองดีประชาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูอุดมธรรมโชติ
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณคุณาธาร [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook