พระสุวรรณสุมงคล (เขียม เขมจาโร) - พระสังฆาธิการ

พระสุวรรณสุมงคล (เขียม เขมจาโร)


 
เกิด ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๙๕ ปี
อุปสมบท ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒
พรรษา ๖๙
มรณภาพ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดศรีสุวรรณ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระสุวรรณสุมงคล มีนามเดิมว่า เขียม อักษรสม เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ (วันขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนยี่ ปีจอ) ที่บ้านสมอทอง หมู่ ๒ ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อ นายเชื่อม มารดาชื่อ นางทา มีพี่น้องร่วมบิดามารดาทั้งหมด ๗ คน พี่ชายคนโตคือ พระราชวีรมุนี (สีหนาทภิกขุ ) อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย ปัจจุบันมรณภาพแล้ว และพี่ๆอีก ๔ คนก็ได้เสียชีวิตแล้วเช่นกัน คงเหลือแต่ พระครูสิริรัตนโสภณ (หลวงพ่อแดง ) เจ้าคณะตำบลเสี้ยว วัดกอไร่ใหญ่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย น้องชายเท่านั้น


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดศรีสุวรรณ โดยมี พระครูประสงค์สารการ (หลวงพ่อเทศน์ โยธารักษ์) วัดวิชิตดิตถาราม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูฮอด หิรญฺโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณลำดับที่ ๒ เป็นพระกรรมวาจาจารย์, พระวีรญาณมุนี วัดศรีบุญเรือง จังหวัดเลย เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “เขมจาโร” อันหมายถึง ผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดีงาม


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๙ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๔  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูพิเศษเขมาจาร
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณสุมงคล

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๔๗

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook