พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ทสฺสโน ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ทสฺสโน ป.ธ.๕)


 
อายุ ๗๙ ปี
พรรษา ๕๘
มรณภาพ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดภูผาภิมุข
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดภูผาภิมุข
 เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)

มรณกาล


     พระราชวิสุทธิกวี (สุทัศน์ ทสฺสโน ป.ธ.๕) มรณภาพด้วยโรคไตเรื้อรัง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลพัทลุง จังหวัดพัทลุง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ที่ พระครูสุทัศนมุนี
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติสารเวที
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิกวี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้ ข้อมูลภาพ: Thasit Tiw Dongkong
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๙๗
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานพระสังฆาธิการถึงมรณภาพ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook