พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระเทพวิริยาภรณ์ (อักษร ยติโก ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๑
วัด วัดคูหาสวรรค์
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๘
 พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระเมธีกิตยาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook