พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๗ ปี
อุปสมบท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๕
วัด วัดสระเกษ
ท้องที่ สงขลา
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 679

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูประภัศรธรรมวิธาน มีนามเดิมว่า มิ่ง บูรณะ เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่บ้านเลขที่ ๑ หมู่ ๘ ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายจุล และ นางนุ่ม บูรณะ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดอรุณดาราม ตำบลม่วงงาม อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมี พระราชรัตนโมลี (พ่อท่านเส้ง) อดีตเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดแหลมทราย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๓ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดสระเกษ
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสระเกษ
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงงาม
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา [1]ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๘


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook