พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร | พระสังฆาธิการ

พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร


 
เกิด ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙
อายุ ๖๓ ปี
อุปสมบท ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
พรรษา ๓๒
มรณภาพ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดตะกรบ
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 795

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร มีนามเดิมว่า มณเฑียร วัฒนเสถียร เกิดเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๙


อุปสมบท

     อุปสมบท อายุ ๓๒ ปี เมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ พัทธสีมา เขาพุทธทอง วัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี พระธรรมโกษาจารย์ (เงื่อม อินฺทปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการโพธิ์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล เป็น พระกรรมวาจาจารย์ พระทองสุข ธมฺมวโร เป็น พระอนุสาวนาจารย์

     เมื่ออุปสมบท แล้วก็อยู่ปรบนิบัติ รับใช้ พระธรรมโกษาจารย์ อย่างใช้ชิด และเป็น กำลังสำคัญในการเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ของ สวนโมกขพลาราม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลพุมเรียง
 เจ้าอาวาสวัดตะกรบ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล

มรณกาล


     พระครูใบฎีกา มณเฑียร มณฺฑิโร มรณภาพเมื่อ วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลศิริราช อายุ ๖๓ ปี พรรษา ๓๒


ผู้แนะนำข้อมูล


ธนพงศ์ ทองสุข


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook