พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมปิฎก (ชวลิต อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๔ ปี
พรรษา ๔๔
วัด วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ สระบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, พธ.ด., ค.ด.(กิตติ์)


การศึกษา

พ.ศ.๒๕๒๓ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น พระอุปัชฌาย์ วิสามัญ
 เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

งานเผยแผ่

หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีรัตนเมธี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี สุธีพุทธปาทวลัญชวรกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปิฎกก ดิลกศีลาราร สุวิธานปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook