พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๓
วัด วัดจันทนาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ สำเร็จ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธินายก ปริยัติสาธก ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารสุธี นรสีห์ธรรมานุนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธี สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook