พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธี (บังเอิญ ฐานากโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๙
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๓
วัด วัดจันทนาราม
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดจันทนาราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธินายก ปริยัติสาธก ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธินายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารสุธี นรสีห์ธรรมานุนายก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธี สีลาจารวิมล โสภณศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook