พระไมตรี ทนฺตกาโย | พระสังฆาธิการ

พระไมตรี ทนฺตกาโย


 
เกิด ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗
อายุ ๔๐ ปี
อุปสมบท ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
พรรษา ๑๓
วัด วัดโพธิ์พุฒตาล
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,113

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์พุฒตาล
 เลขานุการเจ้าคณะเขตบางบอนที่มา


facebook พระไมตรี ทนฺตกาโย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook