พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๘๙ ปี
พรรษา ๖๑
วัด วัดโยธานิมิต
ท้องที่ ตราด
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
 เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิบูลคณานุรักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลเมธาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุเมธาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook