พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๑ ปี
พรรษา ๖๒
มรณภาพ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดโยธานิมิต
ท้องที่ ตราด
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดตราด
 เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต พระอารามหลวง

มรณกาล


     พระเทพสุเมธมุนี (สง่า สกฺโก ป.ธ.๕) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ณ โรงพยาบาลตราด จังหวัดตราด

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิบูลคณานุรักษ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระวิมลเมธาจารย์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุเมธาภรณ์ สุนทรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสุเมธมุนี ศรีสังฆโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook