พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.๗)


 
เกิด ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๕ ปี
พรรษา ๖๕
วัด วัดใหญ่อินทาราม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูพิพิธกิจจาภิรม
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติธาดา
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิวิมล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook