พระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม) - พระสังฆาธิการ

พระราชวิมลมุนี (จอม ฐานุตฺตโม)


 
เกิด ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔
มรณภาพ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสุทธิวารี
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นโท ที่ พระครูสุทธิธรรมธาดา
พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบเจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระพิพัฒน์ปริยัติกิจ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิมลมุนี เมธีปริยัติกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook