พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมวราภรณ์ (เอื้อม ชุตินฺธโร ป.ธ.๖)


 
วัด วัดสนามพราหมณ์
ท้องที่ เพชรบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดสนามพราหมณ์
พ.ศ. ๒๕๒๒ - ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ - ๑๕ (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุทธิสารสุธี วชิรบุรีคณนายก ธรรมิกคณิสสร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี เพชรบุรีวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรสีลาจาร ปริยัติญาณโสภิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวราภรณ์ สุนทรสีลาจาร ภาวนากิจวิธานปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook