พระครูธรรมวรญาณ (บุญธรรม ญาณวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมวรญาณ (บุญธรรม ญาณวโร)


 
เกิด ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๙๖ ปี
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสามัคคิยาราม
ท้องที่ ปทุมธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 503

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก
 เจ้าอาวาสวัดสามัคคิยาราม

มรณกาล


     พระครูธรรมวรญาณ ได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๑๘ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กทม. สิริอายุรวม ๙๖ ปี พรรษา ๖๐ที่มา


กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย Cr. Phrompong Na Chaiyapum‎
เพจ สังคมพระใหม่
กลุ่ม พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook