พระศรีปริยัติญาณ (ธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระศรีปริยัติญาณ (ธัญวัฒน์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
พรรษา ๖๔
วัด วัดรวกบางบำหรุ
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดรวกบางบำหรุ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีปริยัติญาณ

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook