พระครูกาเดิม (เพิ่ม ฐานภทฺโท) - พระสังฆาธิการ

พระครูกาเดิม (เพิ่ม ฐานภทฺโท)


 
เกิด ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕
อายุ ๗๓ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๐
มรณภาพ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดเขียนบางแก้ว
ท้องที่ พัทลุง
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูกาเดิม มีนามดิมว่า เพิ่ม หนูนุ่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ บ้านเลขที่ ๓ ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง บิดา-มารดาชื่อ นายวัน-นางแช่ม หนูนุ่น ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรทำนา


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ณ วัดเขียนบางแก้ว ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยมี พระราชปฏิภาณมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระมหาประพันธ์ ธมฺมนาโถ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระแคล้ว อตฺตคุตโต เป็นพระอนุสาวนาจารย์ และอยู่จำพรรษา ณ วัดเขียนบางแก้ว


การศึกษา

จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔ จาก โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จาก โรงเรียนสวัสดีวิทยา อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๔) จาก โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม (ม.พ.) อำเภอเมืองเมือง จังหวัดพัทลุง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น รักษาการเจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น เจ้าคณะตำบลจองถนน
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
 เจ้าอาวาสวัดเขียนบางแก้ว

งานเผยแผ่

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระธรรมทูตในเขตการปฏิบัติงานอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ผลงานและสาธารณะกุศล‬‬‬


 • พ.ศ. ๒๕๓๓ นำพุทธศาสนิกชนพัฒนาวัดเขียนบางแก้ว จนได้รับรางวัล วัดพัฒนาตัวอย่าง ของกรมการศาสนา
 •  จัดสร้างพิพิธภัณฑ์วัดเขียนบางแก้ว
 • จัดสร้างอาคารศาลาการเปรียญหลังใหม่ของวัดเขียนบางแก้ว
 • จัดสร้างกำแพงวัดและซุ้มประตูวัดเขียนบางแก้ว
 • จัดสร้างเมรุเผ่าศพวัดเขียนบางแก้ว ขนาด ๑ เตาเผ่า
 • สร้างศาลาโรงครัววัดเขียนบางแก้ว
 • นำศรัทธาสาธุชนพัฒนาบูรณะบริเวณ องค์พระพุทธ สองพี่น้อง พระพุทธรูปโบราณของจังหวัดพัทลุง ในพื้นที่วัดเขียนบางแก้ว
 • พ.ศ. ๒๕๔๖ นำศรัทธาญาติโยมพุทธศาสนิกชนคืนปลียอดทองคำ (ส่วนยอด) องค์พระบรมธาตุวัดเขียนบางแก้ว หนัก ๒,๐๐๐ กรัม
 • พัฒนาเส้นทางภายในวัดเขียนบางแก้ว และปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้างถนนลาดยาง และคอนกรีตภายในวัดเขียนบางแก้ว
 • จัดริเริ่มประเพณีแห่ผ้าขึ้นพระธาตุวัดเขียนบางแก้ว และงานสมโภชพระบรมธาตุวัดเขียนบางแก้ว ทุกปี
 • ให้การสนับสนุนอนุรักษ์ และให้การอนุรักษ์ประเพณีโบราณกว่า ๑๐๐ ปี ของวัดเขียนบางแก้ว คือ การประชันมโนราห์ในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ทุกสืบต่อมา (คาดว่าน่าจะมีการแข่งมโนราห์ในสมัยพระครูกาเดิม พ่อท่านปาน มาก่อนนั้นอีก)
 • ให้การสนับสนุนในการบูรณะองค์พระบรมธาตุ ๓ วาระ
 • ให้การสนับสนุนการบูรณะวิหารคต จำนวน ๒ วาระ
 • ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมธรรมศาลา (คุ้มพระ)
 • ให้การสนับสนุนการบูรณะกุฏิเจ้าอาวาส (เรือนไม้)

วาระสุดท้ายแห่งสังขาร‬‬‬


     พระครูกาเดิม (เพิ่ม ฐานภทฺโท) เริ่มมีอาการอาพาธด้วยอาการปวดหลังตั้งแต่เดือนปลายเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และอาการเริ่มมากขึ้น ร่างกายซูบผอม ฉันอาหารไม่ได้ ซึ่งก็ได้เข้ารับการรักษาอาการทั้งแพทย์แผนไทย และปัจจุบัน

     วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ท่านเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ในจังหวัดตรัง และกลับมารักษาอาการที่วัดเขียนระยะหนึ่ง หลังจากนั้นอาการอาพาธเริ่มแสดงอาการมากขึ้น ปวดบริเวณเอว ทำให้การเดินและพยุงร่างกายลำบาก

     วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หลาน ๆ พระครูกาเดิมได้ท่านพระครูกาเดิมเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลปิยะรักษ์ อ.เมือง จ.พัทลุง และเข้ารับการรักษาต่อ ณ โรงยาบาลพัทลุง ระหว่างนั้น ท่านมีอาการหอบแซกซ้อนอีก จึงได้ส่งท่านไปรับการตรวจอย่างละเอียด ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และกลับมาพักฟื้น ณ โรงพยาบาลพัทลุง แต่อาการเริ่มทรุดลง ยังคงสติรับรู้ ทั้งความจำได้เป็นอย่างดี ไม่แสดงอาการเจ็บปวดให้เห็นศิษย์และผู้มาเยี่ยมได้เห็น โดยใช้ สติ และขันติ ระงับทุกขเวทนาของอาการเจ็บปวด

     วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์ พร้อมด้วยลูกหลานได้กราบอาราธนาให้พระครูกาเดิม ได้กลับมาพักที่วัดเขียนบางแก้ว ตามที่ท่านได้ปรารภไว้

     วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะสงฆ์อำเภอบางแก้ว พร้อมด้วยพุทธบริษัทวัดเขียนบางแก้ว และลูกหลาน ได้จัดพิธีพระพุทธมนต์อายุวัฒนมงคลพระครูกาเดิม ในช่วงวันที่ทำบุญสติ ความจำท่านยังเป็นปกติ สามารถพูดคุยได้กับผู้มากราบนมัสการเยี่ยมอาการอาพาธ

     วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาการท่านพระครูเริ่มทรุดมากขึ้น แต่ยังครองสติรับรู้ตลอด -วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ อาการทรุดหนักขึ้น คณะสงฆ์ และลูกหลาน ได้เฝ้าติดตามรับใช้ในพระครูกาเดิมอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าติดตามอาการตลอด

     วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๓.๐๐ น. พระครูกาเดิม ท่านพยายามยกมือมาพนมเหนือหน้าอก แล้วลมหายใจเริ่มเบาลง จนถึงเวลา ๐๓.๑๐ น. พระครูกาเดิม วางสังขารมรณภาพ อย่างสงบ ภายในกุฏิเรืองไทย วัดเขียนบางแก้ว

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสังฆรักษ์
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook