พระครูนิภาธรโสภณ (สกนธ์ สุภาจาโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูนิภาธรโสภณ (สกนธ์ สุภาจาโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดโคกเดื่อ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔, พธ.บ., พธ.ม., ศน.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูนิภาธรโสภณ มีนามเดิมว่า สกนธ์ รัตนธีรโสภณ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ตรงกับ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๖๐๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดโคกเดื่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิมิตพุทธิสาร เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดโคกเดื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอไพศาลี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูนิภาธรโสภณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook