พระครูนิภาธรโสภณ (สกนธ์ สุภาจาโร ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระครูนิภาธรโสภณ (สกนธ์ สุภาจาโร ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๖ ปี
อุปสมบท ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔
พรรษา ๔๖
มรณภาพ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดโคกเดื่อ
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๔, พธ.บ., ศน.ม., พธ.ม.

สถานะเดิม


     พระครูนิภาธรโสภณ มีนามเดิมว่า สกนธ์ รัตนธีรโสภณ เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ตรงกับ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีเถาะ ณ บ้านเลขที่ ๖๐๕ หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ ณ วัดโคกเดื่อ ตำบลโคกเดื่อ อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระครูนิมิตพุทธิสาร เป็นพระอุปัชฌาย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดโคกเดื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอไพศาลี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ที่ พระครูนิภาธรโสภณ
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook