พระปริยัติธาดา (สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระปริยัติธาดา (สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗ ,ดร.)


 
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๗, พธ.บ., ศศ.ม., พธ.ด.


การศึกษา

ศศ.ม.
พธ.ด.
พ.ศ.๒๕๔๒ สอบได้เปรียญธรรม ๗ ประโยค
พ.ศ.๒๕๔๖ พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น เปรียญธรรม ๗ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติธาดา

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook