พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ) - พระสังฆาธิการ

พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)


 
เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๐
วัด วัดมโนรม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.

ชาติภูมิ


     พระครูอาทรพัฒนาภิรม มีนามเดิมว่า นิ่ม สังข์ทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ บิดาชื่อนายแปลก มารดาชื่อ นางห่วน บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


การศึกษา

สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
ประถมศึกษาปีที่ ๖ จาก โรงเรียนบ้านชากยายจีน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
 เจ้าอาวาสวัดมโนรม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูอาทรพัฒนาภิรม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook