พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ) - พระสังฆาธิการ

พระครูอาทรพัฒนาภิรม (นิ่ม อนีโฆ)


 
เกิด ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๖๐
วัด วัดมโนรม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูอาทรพัฒนาภิรม มีนามเดิมว่า นิ่ม สังข์ทอง เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๑ บิดาชื่อนายแปลก มารดาชื่อ นางห่วน บ้านเลขที่ ๑๓๙ หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านชากยายจีน
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งสุขลา
 เจ้าอาวาสวัดมโนรม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูอาทรพัฒนาภิรม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook