พระสรภาณโกศล (ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔) - พระสังฆาธิการ

พระสรภาณโกศล (ภานุพงษ์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)


 
วัด วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น เจ้าคณะแขวงตลาดน้อย
พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระครูปลัดโสภณวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวุฒิคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสรภาณโกศล

ที่มา


พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออก
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๒๐๔

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook