พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓) - พระสังฆาธิการ

พระครูปริยัตยาภิรักษ์ (วิรัต ชาตวีโร ป.ธ.๓)


 
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๔๖
วัด วัดใหม่เกตุงาม
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ป.บส.

ชาติภูมิ


     พระครูปริยัตยาภิรักษ์ มีนามเดิมว่า วิรัติ ศรีงาม เกิดวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๕ บิดาชื่อ นายรุท มารดาชื่อ นางยวง บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๑ ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๖  เป็น เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
 รองเจ้าอาวาสวัดใหม่เกตุงาม

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ที่ พระครูปริยัตยาภิรักษ์

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook