พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗ - พระสังฆาธิการ

พระมหาโสภณ โสมทตฺโต ป.ธ.๗


 
เกิด ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
อายุ ๖๔ ปี
วัด วัดราษฎร์สโมสร
ท้องที่ ชลบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๗

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลหนองไม้แดง
 เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สโมสรที่มา


www.chonburiindex.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook