พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๕ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๕
วัด วัดโค้งสนามเป้า
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมเมธี มีนามเดิมว่า วิสูติ ยุติธรรม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โยมบิดาชื่อ นายวินิจ ยุติธรรม โยมมารดาชื่อ นางบุญยง ยุติธรรม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดนางเหริญ โดยมี พระครูธวัชโพธิคุณ (ปัจจุบันคือ พระกิตติรามมุนี) วัดโพธิ์นิมิตร ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท (ปัจจุบัน พระครูภัทรธรรมากร) วัดมนต์มาวาส(วัดป่านางเหริญ) ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเช็ง เตชธมฺโม วัดนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี (คลองน้ำใส)
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook