พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙) - พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๙)


 
เกิด ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘
อายุ ๕๔ ปี
อุปสมบท ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘
พรรษา ๓๕
วัด วัดโค้งสนามเป้า
ท้องที่ จันทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙

ชาติภูมิ


     พระราชธรรมเมธี มีนามเดิมว่า วิสูติ ยุติธรรม เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๘ ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ ๑ ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โยมบิดาชื่อ นายวินิจ ยุติธรรม โยมมารดาชื่อ นางบุญยง ยุติธรรม


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘ ณ วัดนางเหริญ โดยมี พระครูธวัชโพธิคุณ (ปัจจุบันคือ พระกิตติรามมุนี) วัดโพธิ์นิมิตร ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดบุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท (ปัจจุบัน พระครูภัทรธรรมากร) วัดมนต์มาวาส(วัดป่านางเหริญ) ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาเช็ง เตชธมฺโม วัดนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวารี (คลองน้ำใส)
พ.ศ. ๒๕๔๓  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอเมืองจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอสอยดาว
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีศาสนโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook