พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) | พระสังฆาธิการ

พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)


 
เกิด ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕
อายุ ๑๐๑ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๙
พรรษา ๗๗
มรณภาพ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดธารทหาร
ท้องที่ นครสวรรค์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 4,445

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชมงคลวัชราจารย์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ณ บ้านสระทะเล ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นบุตรของ นายพุฒ และนางแก้ว ก้อนจันเทศ


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ณ อุโบสถวัดสระทะเล ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พระธรรมไตรโลกาจารย์ (หลวงพ่อยอด) วัดเขาแก้ว เป็นพระอุปัชฌาย์ หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการชั๊ว วัดสระทะเล เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น เจ้าคณะตำบลธารทหาร
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร [1]
 เจ้าอาวาสวัดธารทหาร
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

มรณกาล


     พระราชมงคลวัชราจารย์ (พัฒน์ ปุญฺญกาโม) มรณภาพ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๑.๓๕ น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยอาการอันสงบ สิริอายุ ๑๐๑ ปี พรรษา ๗๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูนิวิฐปุญญากร
พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมงคลวัชราจารย์ ไพศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะตำบล
2. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๘, ตอนที่ ๒๖ ข, ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔, หน้า ๒
ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook