พระรัตนรังษี (แสงหล้า ธมฺมสิริ) - พระสังฆาธิการ

พระรัตนรังษี (แสงหล้า ธมฺมสิริ)


 
เกิด ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
อายุ ๙๑ ปี
วัด วัดพระธาตุสายเมือง
ท้องที่ สหภาพพม่า
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนรังษี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook