พระเทพมงคลญาณ (คลิ้ง จิตฺตปาโล) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลญาณ (คลิ้ง จิตฺตปาโล)


 
อายุ ๘๘ ปี
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดบุญญาราม
ท้องที่ ประเทศมาเลเซีย
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะรัฐเคดาห์ - เปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
 เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวิสุทธศีลญาณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวิสุทธิศีลคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสิทธิคุณ ไพบูลวิเทศศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลญาณ ศีลาจารวิสุทธิ์ พุทธิธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook