พระราชเมธาจารย์ (ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗) - พระสังฆาธิการ

พระราชเมธาจารย์ (ผิว ฐิตเปโม ป.ธ.๗)


 
เกิด ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๑
อายุ ๙๗ ปี
มรณภาพ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดบวรมงคล ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๗๗ - ๒๕๓๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดบวรมงคลราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสุมงคลมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาจารย์ วิสุทธิญาณภูสิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook