พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพสมุทรโมลี (ประยงค์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๓
อายุ ๙๐ ปี
พรรษา ๗๐
มรณภาพ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดเพชรสมุทร วรวิหาร
ท้องที่ สมุทรสงคราม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
 ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
 เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสมุทรโสภณ
พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระสมุทรโมลี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสมุทรโมลี ชินสีห์ธรรมโสภิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสมุทรโมลี ชินสีห์ธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook