พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) - พระสังฆาธิการ

พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ)


 
เกิด ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๙๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๗๖
มรณภาพ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดโพธิ์ชัย
ท้องที่ หนองคาย
สังกัด มหานิกาย


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมมงคลรังษี มีนามเดิมว่า คำบ่อ พัสพงษ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ที่บ้านไชยา หมู่ ๔ ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ ที่วัดศรีคุณเมือง อำเภอเมืองหนองคาย

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๖ ที่วัดศรีบัวบาน ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ อำเภอสระใคร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดหนองคาย
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๘

มรณกาล


     พระธรรมมงคลรังษี (คำบ่อ อรุโณ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๒๑.๔๒ น. สิริอายุ ๙๖ ปี พรรษา ๗๖

สมณศักดิ์


๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระสุวรรณธีราจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธีราจารย์ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรังษี ภาณีศาสนธรรมสุนทร โพธิชยากรธรรมนิวิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลรังษี โมลีศีลาจารวิสุทธ์ พุทธิธรรมาลังการ สุวิธานศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook