พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร | พระสังฆาธิการ

พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร


 
มรณภาพ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดน้ำพริก
ท้องที่ พิษณุโลก
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,212

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลหนองกะท้าว เขต ๑
 เจ้าอาวาสวัดน้ำพริก
 รองเจ้าคณะอำเภอนครไทย

มรณกาล


     พระมหาไพฑูรย์ กลฺยาณธโร มรณภาพด้วย อุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ที่มา


สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย

ผู้แนะนำข้อมูล


พระอธิการปัญญาบุญฤทธิ์ สุรปญฺโญ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook