พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘) - พระสังฆาธิการ

พระเทพเมธาภรณ์ (ประสงค์ วราสโย ป.ธ.๘)


 
เกิด ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๗
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดสิริกาญจนาราม
ท้องที่ กาญจนบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๘, ศน.บ., M.A.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๘ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 เจ้าอาวาสวัดสิริกาญจนาราม
 เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น เปรียญธรรม ๘ ประโยค
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระญาณดิลก
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสารสุธี ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเมธาภรณ์ สุนทรปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook