พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕) - พระสังฆาธิการ

พระเทพปริยัติวิมล (แสวง ธมฺเมสโก ป.ธ.๕)


 
เกิด ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
พรรษา ๔๘
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ศน.บ.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระเทพปริยัติวิมล มีนามเดิมว่า แสวง ลูกอินทร์ เกิดเมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๔ (ตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๕) ณ บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำตาล ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โยมบิดาชื่อ เชื่อม โยมมารดาชื่อ เสมอ ลูกอินทร์


บรรพชาและอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่ออายุได้ ๑๐ ปี (ครั้งแรก) ณ วัดศรีสำราญ ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี และบรรพชาอีกครั้ง เมื่ออายุ ๑๕ ปี ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) เป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบันนารัสฮินดู ประเทศอินเดีย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณะกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระมหานายก พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สลกสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิปดีศรีรัตนคมกาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชเมธาภรณ์ บวรปริยัติกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติวิมล โสภณสิกขวิธาน ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook