พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙ | พระสังฆาธิการ

พระมหาสกุล โกสโล ป.ธ.๙


 
เกิด ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖
อายุ ๔๗ ปี
อุปสมบท ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดป่าข่อย
ท้องที่ สุโขทัย
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา ป.ธ.๙, ร.ม.


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระมหาสกุล โกสโล มีนามเดิมว่า สกุล คมบาง เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ ตรงกับวัน แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปี ฉลู บิดา นายฉอ้อน มารดา นางดอกพุฒ บ้านเลขที่ ๑๗๐ หมู่ ๔ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ พัทธสีมา วัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมี พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ เจ้าตำบลย่านยาว วัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม ตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการธานี อจฺจาทโร วัดไทรย้อย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดสน เวรมุตฺโต วัดไผ่ล้อม ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๕๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดหนองโว้ง จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าคณะตำบลวังพิณพาทย์
 เจ้าอาวาสวัดป่าข่อยที่มา


sites.google.com

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook