พระครูโอภาสปัญญาวุธ (ประเทือง ปญฺญาวุโธ) - พระสังฆาธิการ

พระครูโอภาสปัญญาวุธ (ประเทือง ปญฺญาวุโธ)


 
อายุ ๘๑ ปี
พรรษา ๕๑
มรณภาพ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดคลองกล้วย
ท้องที่ อุตรดิตถ์
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าคณะอำเภอพิชัย
 เจ้าอาวาสวัดคลองกล้วย

มรณกาล


     พระครูโอภาสปัญญาวุธ (ประเทือง ปญฺญาวุโธ) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สิริอายุได้ ๘๑ ปี พรรษา ๕๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระปลัด
พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูโอภาสปัญญาวุธ
พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook